40η Eνημερωτική Διημερίδα & 1η Νοσηλευτική Ημερίδα Α’ Π/Δ