23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

 

Το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και το Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας (ΕΔΙΠΑΒ), που αποτελεί τη συνισταμένη έκφραση 70 φορέων στον ελληνικό χώρο.
 
Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους θα παρουσιάσουν σημαντικά θέματα σε στρογγυλές τράπεζες, επιστημονικές αντιπαραθέσεις και ομιλίες. Δίνεται ακόμη βήμα στους ενδιαφερομένους να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δουλειά με  τη μορφή εκθέματος (αναρτημένης ανακοίνωσης) τόσο σε αντικείμενα των θεματικών αξόνων του Συνεδρίου όσο και γενικότερα της Κοινωνικής Παιδιατρικής.
 
Ο χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι το ξενοδοχείο Capsis την 1η μέρα (συνδιοργάνωση με την Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ) και ο Πύργος της Παιδαγωγικής (συνδιοργάνωση με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ) τη 2η μέρα.
 
Αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.