1ο Σεμινάριο Πρακτικής Παιδιατρικής Νευρολογίας Παρασκευή