Η «Νεφρολογική Μονάδα Παίδων» υπάγεται στην Α΄ Πανεπιστημιακή  Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο». Στη «Νεφρολογική Μονάδα Παίδων»  παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται παιδιά με υπέρταση, συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος, νεφρολογικά προβλήματα, οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και μεταμόσχευση νεφρού. Ειδικότερα, αποτελεί κέντρο αναφοράς για τα παιδιά με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου υπό περιτοναϊκή κάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού. Στην Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική λειτουργεί ξεχωριστός θάλαμος περιτοναϊκής κάθαρσης για τις ανάγκες των παιδιών αυτών. Οι ιατροί της Μονάδας σε συνεργασία με του ιατρούς της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», στηρίζουν το μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα μεταμόσχευσης νεφρού στα παιδιά. Η Μονάδα είναι αναγνωρισμένη από την Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου του  προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΥΣΕ) του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων .
 
Από τους ιατρούς της Μονάδας διενεργούνται βιοψίες νεφρού και 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης σε παιδιά.
 
Η «Νεφρολογική Μονάδα Παίδων» στηρίζει τα παρακάτω Εξωτερικά Ιατρεία:
 

1. Εξωτερικό Ιατρείο Παιδονεφρολογίας 

Στο Ιατρείο Παιδονεφρολογίας αντιμετωπίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
 • Ουρολοιμώξεις
 • Συγγενείς δυσπλασίες του ουροποιητικού συστήματος
 • Γενετικές και Κληρονομικές παθήσεις των νεφρών 
 • Νεφρωσικό σύνδρομο
 • Σπειραματικές παθήσεις
 • Παθήσεις του νεφρικού σωληναρίου
 • Νεφρολιθίαση/νεφρασβέστωση
Το ιατρείο γίνεται κάθε Παρασκευή 9-11 π.μ. και οι ασθενείς για να εξεταστούν είναι απαραίτητο να έχουν κλείσει ραντεβού. Τα ραντεβού κλείνονται στο τηλ. 1535 με κωδικό ιατρείου: 04815. 

2. Εξωτερικό Ιατρείο υπέρτασης-χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας- μεταμόσχευσης νεφρού

Στο Ιατρείο υπέρτασης–χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας–μεταμόσχευσης νεφρού αντιμετωπίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
 • Ιδιοπαθής και δευτεροπαθής υπέρταση
 • Χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 1 έως 4
 • Τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσος υπό περιτοναϊκή κάθαρση 
 • Μεταμόσχευση νεφρού
Το ιατρείο γίνεται κάθε Δευτέρα 9-12 π.μ. και οι ασθενείς για να εξεταστούν είναι απαραίτητο να έχουν κλείσει ραντεβού. Τα ραντεβού κλείνονται στο τηλ. 1535 με κωδικό ιατρείου: 04816.