Η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1978, στα πλαίσια λειτουργίας της Α΄Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ. στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 
 
Σήμερα, στη Μονάδα παρακολουθούνται περίπου 150 παιδιατρικοί ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενες και μη αιμοσφαιρινοπάθειες (ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, αιμοσφαιρινοπάθειεα Η, D, O κλπ). 
 
Πρόσφατα, εγκαινιάστηκαν οι νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Μονάδας στο κτίριο της Αιμοδοσίας με την αμέριστη αρωγή του ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος".
 

 

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου