Το 2006 με απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστάθηκε το «Παιδιατρική Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς» στο ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
 
Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επίπεδο διάγνωσης και θεραπείας σε παιδιά με ρευματικά νοσήματα και παιδιά με ανοσοανεπάρκειες, αυτοάνοσα νοσήματα κ.λ.π., η παροχή εκπαίδευσης και εξειδίκευσης ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, η προαγωγή της έρευνας, η ενημέρωση των γονέων, φορέων και κοινού σχετικά με το νόσημα.