Η Α΄Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες από τη νεογνική μέχρι την εφηβική ηλικία για όλο το φάσμα των νοσημάτων των ηλικίων αυτών. Τόσο το ιατρικό, όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό έχουν άριστη κατάρτιση και κατανόηση των προβλήματων του άρρωστου παιδιού και της οικογένειάς του. H Κλινική  στεγάζεται  στον  3ο όροφο του κτιρίου «Χρ. Κασίμος»  στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο από το 1978 και έχει δυναμικότητα  38 κλίνες. Επίσης, η Α΄Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. κλινική περιλαμβάνει ειδικά κέντρα, μονάδες και τμήματα, όπου παρακολουθούνται πολλά χρονίως πάσχοντα παιδιά. Συμμετέχει στο γενικό πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και νοσηλεύει σημαντικό αριθμό παιδιών και εφήβων από όλη την Ελλάδα. Με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα γίνεται η αντιμετώπιση των επειγόντων και χρόνιων περιστατικών σε ενδονοσοκομειακή βάση ή σε επίπεδο ειδικών εξωτερικών ιατρείων. Στόχος της κλινικής είναι παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας στο παιδί και η ενίσχυση και η καθοδήγηση των γονιών για να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την υγεία και την πρόληψη επιπλοκών χρόνιων νόσων  στο παιδί τους. 
 
Η Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. εμφανίζει παράλληλα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Εκπαιδεύει τους φοιτητές στο μάθημα «Παιδιατρική», που διδάσκεται στα Ι, ΙΑ και ΙΒ εξάμηνα. Παράλληλα εκπαιδεύει ειδικευόμενους μεταπτυχιακούς γιατρούς στην Παιδιατρική ειδικότητα, καθώς και ειδικούς Παιδιάτρους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Αιματολογία, Ανοσολογία, Συμβουλευτική Γενετική, Αναπνευστικό, Ρευματολογία, Νεφρολογία, Αναπτυξιακή Παιδιατρική, Νευρολογία, Ενδοκρινολογία, Κληρονομικά, Μεταβολικά Νοσήματα). Τέλος τα μέλη της κλινικής συμμετέχουν σε έναν αξιοσημείωτο αριθμό ερευνητικών πρωτοκόλλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δραστηριότητα η οποία αποτυπώνεται σε ένα σημαντικό αριθμό ξένων δημοσιεύσεων και φαίνεται αναλυτικά στον ετήσιο απολογισμό της Κλινικής.