Το μέλη της κλινικής είναι υπεύθυνοι σημαντικών ερευνητικών πρωτοκόλλων, και συμμετέχουν σε πολυκεντρικές μελέτες σε συνεργασία με κέντρα του εξωτερικού. Στα ερευνητικά πρωτόκολλα συμμετέχει όλο το ιατρικό προσωπικό της κλινικής (μέλη ΔΕΠ, ιατροί ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επιστημονικοί συνεργάτες και υποψήφιοι διδάκτορες) υπό την ευθύνη και την επίβλεψη του Διευθυντού της Κλινικής.

Στην Κλινική μας και στα πλαίσια Διδακτορικής Διατριβής που εκπονήθηκε καθορίστηκαν τιμές αναφοράς αιματολογικών παραμέτρων στα Ελληνόπουλα. Τις τιμές αυτές (διάμεση τιμή και 3η και 97η Εκατοστιαία Θέση) για κάθε αιματολογική παράμετρο ανά ηλικιακή ομάδα και ανά φύλο μπορείται να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.