Ένα χρόνο πριν ξεκινήσαμε δειλά τη δημιουργία αυτής της έκδοσης. Σκοπός μας ήταν να μεταφέρουμε σε γραπτό λόγο κάποια από τα ενδιαφέροντα περιστατικά που παρουσιάζονται κάθε Τετάρτη στα πλαίσια των εβδομαδιαίων μαθημάτων της Κλινικής μας έτσι ώστε οι ειδικευόμενοι ιατροί, που επωμίσθησαν το έργο αυτό, να αποκτήσουν την εμπειρία της συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου. Απώτερος στόχος μας ήταν κάποια από τα άρθρα αυτά να δημοσιευθούν σε Ιατρικά Περιοδικά. Νομίζουμε ότι πετύχαμε αυτόν το στόχο, καθώς πολλά από τα περιστατικά αυτά δημοσιεύθηκαν στον Ελληνικό αλλά και στο Διεθνή Ιατρικό τύπο. Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία ήταν τα καλά λόγια που εισπράξαμε από τους συναδέλφους Παιδιάτρους και που αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη για τη συνέχιση της έκδοσης: «Παρουσιάσεις Παιδιατρικών Περιπτώσεων». Ελπίζουμε και αυτή μας η προσπάθεια να σας ικανοποιήσει.
 
Ευχαριστώ τους Ειδικευόμενους Ιατρούς αλλά και τους υπεύθυνους Ειδικούς της Κλινικής μας που παραμερίζοντας τον καθημερινό φόρτο εργασίας τους, εργάστηκαν με μεράκι και φροντίδα για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου.
 
Η Διευθύντρια της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής
Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Files: