Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ., η εβδομαδιαία παρουσίαση ενδιαφερουσών περιπτώσεων από τους ειδικευόμενους Παιδιάτρους, αποτελεί παράδοση ετών. Με τον τρόπο αυτό, νομίζουμε ότι οι μελλοντικοί Παιδίατροι αποκτούν γνώσεις αλλά και εκπαιδεύονται στη σωστή παρουσίαση των περιπτώσεων. Φέτος αποφασίσαμε να καταγράψουμε και να εκδώσουμε ό,τι παρουσιάστηκε κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 με σκοπό οι ειδικευόμενοι ιατροί μας να αποκτήσουν εμπειρία στη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας και να δοθεί η δυνατότητα να επιλεγούν οι καλύτερες παρουσιάσεις για περαιτέρω δημοσίευση σε Ελληνικά ή ακόμα και σε ξένα Ιατρικά περιοδικά.

 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ειδικευόμενους αλλά και τους υπεύθυνους Ειδικούς Παιδιάτρους της Κλινικής μας, που παρά τον καθημερινό φόρτο εργασίας τους, εργάσθηκαν με προθυμία και ζήλο για την έκδοση αυτή.
 
Η Διευθύντρια της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής
Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Files: