Η εκπαιδευση νέων παιδιατρων  είναι ουσιαστικής σημασίας και αποτελεί βασικό στόχο της Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης ανανεώνεται συμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις  και περιλαμβάνει:
  • Συζήτηση των προβλημάτων στο θάλαμο (κάθε μέρα) με τους υπεύθυνους του θαλάμου
  • Διδακτική επίσκεψη στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις από κάθε θάλαμο με τη Διευθυντή της Κλινικής μια φορά την εβδομάδα
  • Διαφορική διάγνωση νεοεισαχθέντων αρρώστων παρουσία του Διευθυντή της Κλινικής μια φορά την εβδομάδα
  • Παρουσίαση νεοεισαχθέντων ασθενών μετά εξωτερική εφημερία παρουσία των ειδικών ιατρών και των ειδικευομένων
  • Παρουσίαση ενδιαφερουσών περιπτώσεων απ’ όλους τους θαλάμους και τα ειδικά τμήματα της Κλινικής, καθώς και των άλλων Παιδιατρικών Κλινικών του Νοσοκομείου παρουσία όλων των ιατρών, μια φορά την εβδομάδα , Επιστημονική ενημέρωση σε ενδιαφέροντα θέματα της σύγχρονης Παιδιατρικής απ’ όλους τους ιατρούς της Κλινικής και τους υποψήφιους διδάκτορες μια φορά την εβδομάδα.
  • Θεωρητικά μαθήματα που καλύπτουν τη βασική ύλη της Παιδιατρικής, γίνονται μια φορά την εβδομάδα από τους ιατρούς της Κλινικής εκ περιτροπής. Ο κύκλος των μαθημάτων διαρκεί δύο χρόνια.. Διεξάγονται γραπτές εξετάσεις, ανά 3μηνο περίπου, μέχρι το τέλος της ειδίκευσης, σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια της Παιδιατρικής. Τα στοιχεία, η πρόοδος, η συμπεριφορά, το ήθος και η επίδοσή στις εξετάσεις ανά 2μηνο / 3μηνο καταγράφονται στην προσωπική καρτέλα (Portofolio) των ειδικευομένων,  η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση τα προσόντα που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση.