Η Α΄ Παιδιατρική Κλινική έχει μαζί με τις υπόλοιπες τρεις Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές Κλινικές Α.Π.Θ την ευθύνη του μαθήματος «Παιδιατρική», το οποίο διδάσκει στα Ι, ΙΑ και ΙΒ εξάμηνα. Παράλληλα εκπαιδεύει ειδικευόμενους μεταπτυχιακούς γιατρούς στην Παιδιατρική ειδικότητα καθώς και ειδικούς Παιδιάτρους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Αιματολογία, Ανοσολογία, Συμβουλευτική Γενετική, Αναπνευστικό, Ρευματολογία, Νεφρολογία, Αναπτυξιακή Παιδιατρική, Νευρολογία, Ενδοκρινολογία).